Træning i Haneul Jeongwon 

 

Taekwondo er bygget på begreber som disciplin, ære, ydmyghed, mental styrke, hensyntagen til andre, hjælpsomhed samt gensidig respekt og tillid. 

Dette gælder for alle udøvere uanset om man har hvidt eller sort bælte. 

Disse er vigtige og ufravigelige begreber i den daglige træning og det adskiller Taekwondo fra mange "almindelige" sportsgrene.                   

Disciplin handler især at gøre som træneren siger, dette er især vigtigt på grund af sikkerhed. Disciplin rummer også selv-disciplin i og med, at vi skal vænne vores krop til at bevæge sig i nogle bestemte mønstre og på en bestemt måde i en given situation samt mange gentagelser ud fra devisen om, at "repetition er alle færdigheders moder".

 I Taekwondo kan man lære at bruge sin aggressivitet/energi på en kontrolleret og positiv måde under træning, men aldrig uden for dojangen medmindre vi selv eller andre er i fare.

Dette vil blive straffet hårdt, da de færdigheder vi tilegner os, kan være meget farlige at bruge.

Alle elever skal være bekendte med nødværgeretten i den danske straffelov.

 

Straffelovens § 13.

"Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.

Stk.2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse."

 

Værdier i Taekwondo

Værdier i Taekwondo omfatter  udvikling af gode evner til at koordinere, god balance og motorik, smidighed, kropsforståelse og ikke mindst fysisk og mental styrke.

Taekwondo er ikke uden grund blevet nævnt som en af de bedste og mest alsidige former for motion, der findes.

Herudover finder udøvere ofte balance i hverdagen ved de mentale "færdigheder", der opøves, som for eksempel god koncentrationsevne, mental styrke, udholdenhed, selvtillid og selvværd samt en aktiv meditationstilstand.

 

 Regler i dojangen

- Kom altid i ren dobog

- Klubmærke sys på venstre side af brystet på dobog´en

- Kom altid til tiden

- Man fokuserer på sig selv og sin egen træning – ikke de andres.          

- Mobning eller grim tale tolereres ikke i klubben. Det gælder børn såvel som voksne.

- Der bukkes for dojangen (træningssalen) når man træder ind og ud.

- Smykker og ure må af sikkerhedsmæssige årsager aldrig bæres under træningen.

- Ingen tyggegummi, slik eller mad i dojangen eller under træningen.

- Mobiltelefoner i dojangen sættes på lydløs eller slukkes.

- Der er aldrig omklædning i dojangen.

 

Til forældre:

Vi opfordrer til åben dialog med trænere/ledelse og ønsker om respekt for trænerens rolle og dispositioner. Det er altid bedre at sende en mail til info@haneul.dk end at komme med større forespørgsler til træneren lige inden vedkommende skal ind og undervise.

Husk, at klubben er baseret på frivillig arbejdskraft.

Det er et krav, at en elev kan modtage og forstå en kollektiv besked for at kunne gå til Taekwondo.