Kontingent

Det koster 175 kroner både børn og voksne per måned samt 200 kroner årligt i licens til Danske Taekwondo Forbund. Licensen
dækker over forsikring, mulighed for deltagelse i stævner, lejre, kurser m.m.

 

Al administration foregår digitalt.


Indmeldelse og registrering skal ske via Mentoclub (opret en profil herinde i dit eller dit barns data, alt afhængig af hvem der skal træne Taekwondo. Kontakdata skal altid være forældre(ne)s!

Der trækkes 575 kr per kvartal (årlig licens på 200 kr til Dansk Taekwondo Forbund er delt ud over alle kvartaler).
For nye medlemmer er der desuden et indmeldelsesgebyr på 100 kr (trækkes første gang man betaler som en "buffer" for årslicensen). 

Det er kun muligt at betale kvartalsmæssigt.

 

Vedr udmeldelse:

For gyldig udmeldelse kræves, at den sker via Mentoclub til foreningen med mindst een måneds varsel til den 1. i en måned,
og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent i klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelse har sin virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse. Eventuelt forudbetalt kontingent refunderes ikke.


For information eller spørgsmål vedrørende kontingent, kontakt os på info@haneul.dk